کلینیککلینیک مرکزی ورامین

کلینیک مرکزی ورامین

عمومی

آدرس:

تهران - ورامین - خیابان شهید باهنر - بین خیابان کرمانی و خیابان اسماعیلی - ساختمان هجرت

تلفن تماس:

2912262001

مجوز ها و تاییدیه ها