کلینیککلینیک منطقه 5 شهرداری

کلینیک منطقه 5 شهرداری

عمومی

آدرس:

تهران - ابتدای خیابان اشرفی اصفهانی - نبش خیابان شالی - مرکز بهداشت منطقه 5

تلفن تماس:

02144081018

مجوز ها و تاییدیه ها