کلینیککلینیک لویزان دانشگاه علوم پزشکی ایران

کلینیک لویزان دانشگاه علوم پزشکی ایران

عمومی

آدرس:

تهران - لویزان - خیابان شاه رضائی - درمانگاه لویزان

تلفن تماس:

02122936644

مجوز ها و تاییدیه ها