کلینیکدرمانگاه تخصصی سلامت و دیابت تابان

درمانگاه تخصصی سلامت و دیابت تابان

عمومی

مدیر :جناب آقای دکتر سلمان زاده

آدرس:

تهران - منطقه2 - بلوار فرحزادی - بلوار دادمان غربی - بلوار درختی شمالی - پلاک 100

تلفن تماس:

02122071923 , 02122071924 , 02122377250 , 02122377251 , 02122377253 , 02122377254

مجوز ها و تاییدیه ها