کلینیککلینیک شبانه روزی مینا

کلینیک شبانه روزی مینا

کلینیک عمومی

آدرس:

تهران - میدان امام حسین - ابتدای خیابان هفده شهریور

تلفن تماس:

7767542 , 768636 , 768633

مجوز ها و تاییدیه ها