کلینیککلینیک قیطریه

کلینیک قیطریه

کلینیک عمومی

مدیر :جناب آقای حمید فرنیا

آدرس:

تهران - منطقه ۱ - شریعتی - پل رومی - خیابان موسیوند - خیابان کریمی

تلفن تماس:

02122212309 , 02122212310 , 02122216668

مجوز ها و تاییدیه ها