کلینیککلینیک خیریه مهینیه

کلینیک خیریه مهینیه

عمومی

آدرس:

تهران - خیابان مازندران - خیابان برادران شهید کفائی اول - خیابان شهید انتظامی - پلاک 4

تلفن تماس:

02177509340

مجوز ها و تاییدیه ها