کلینیککلینیک بوعلی

کلینیک بوعلی

کلینیک عمومی

آدرس:

تهران - ورامین - خیابان 15 خر داد - میدان رازی

تلفن تماس:

29122255992

کلینیک های برگزیده

مجوز ها و تاییدیه ها