کلینیکدرمانگاه شبانه روزی سرو

درمانگاه شبانه روزی سرو

عمومی

آدرس:

تهران - سراسیاب - ملارد - ابتدای خیابان امام خمینی - پلاک 40

تلفن تماس:

2616452335

مجوز ها و تاییدیه ها