کلینیکدرمانگاه شبانه روزی دکتر صفائیان

درمانگاه شبانه روزی دکتر صفائیان

عمومی

آدرس:

تهران - سهروردی شمالی - خیابان آپادانا - پلاک 18

تلفن تماس:

02188502912 , 02188502914

مجوز ها و تاییدیه ها