کلینیکدرمانگاه شبانه روزی فاتب

درمانگاه شبانه روزی فاتب

عمومی

آدرس:

تهران - میدان انقلاب - خیابان شهدای ژاندارمری - نبش خیابان منیری جاوید

تلفن تماس:

02166938133 , 021663981335

مجوز ها و تاییدیه ها