کلینیککلینیک خانی آباد نو

کلینیک خانی آباد نو

کلینیک عمومی

آدرس:

تهران - فلکه مرکزی خانی آباد نو

تلفن تماس:

02155005881

مجوز ها و تاییدیه ها