کلینیکدرمانگاه شبانه روزی مهرجرد

درمانگاه شبانه روزی مهرجرد

عمومی

آدرس:

تهران - دماوند - شهر جدید پردیس - فاز 2 - بین میدان امام خمینی ( ره ) و پارک

تلفن تماس:

02176243334

مجوز ها و تاییدیه ها