کلینیککلینیک حضرت علی ابن ابیطالب (شبانه روزی)

کلینیک حضرت علی ابن ابیطالب (شبانه روزی)

عمومی

آدرس:

تهران - بلوار کشاورز - نرسیده به بیمارستان - جنب بانک صادرات - سختمان 21

تلفن تماس:

02188969309 , 02188963945

مجوز ها و تاییدیه ها