کلینیککلینیک شبانه روزی سلیم

کلینیک شبانه روزی سلیم

عمومی

آدرس:

تهران - خیابان شهید رجائی - بلوار ابریشم - بلوار دستواره - پلاک 99

تلفن تماس:

02155336830

مجوز ها و تاییدیه ها