کلینیکدرمانگاه شبانه روزی شاهد

درمانگاه شبانه روزی شاهد

عمومی

آدرس:

تهران - تهرانپارس - خیابان جشنواره - چهارراه سیدالشهدا - روبروی مسجد

تلفن تماس:

02177780762

مجوز ها و تاییدیه ها