کلینیکدرمانگاه شبانه روزی امیریه

درمانگاه شبانه روزی امیریه

عمومی

آدرس:

تهران - شهریار - امیریه - برداباد - روبروی مسجد امام حسین - جنب داروخانه فرزین

تلفن تماس:

2623645400

مجوز ها و تاییدیه ها