کلینیککلینیک شبانه روزی ملی ری

کلینیک شبانه روزی ملی ری

عمومی

آدرس:

تهران - خیابان شوش شرقی - چهارراه شهرزاد

تلفن تماس:

02133561288

مجوز ها و تاییدیه ها