کلینیککلینیک شهدای بستان (شبانه روزی - خیریه)

کلینیک شهدای بستان (شبانه روزی - خیریه)

عمومی

آدرس:

تهران - دولت آباد - ابتدای خیابان شهید غیوری

تلفن تماس:

02133390495

مجوز ها و تاییدیه ها