کلینیککلینیک بنی هاشمی

کلینیک بنی هاشمی

عمومی

آدرس:

فارس - شیراز - بلوار رحمت - خیابان بنی هاشمی - کوچه  4

تلفن تماس:

07137291059

مجوز ها و تاییدیه ها