کلینیک کلینیک شبانه روزی شهیدانصاری

 کلینیک شبانه روزی شهیدانصاری

درمانگاه عمومی

  • آدرس  رشت -چهارراه قدس (پورسینا)- روبروی داروخانه هلال احمر
  • تلفن 01333320052
درباره کلینیک

کادر پزشکی