کلینیکآل محمد

آل محمد

درمانگاه عمومی

  • آدرس مشهد - خ دانش شرقی- نرسیده به 17شهریور - دانش 29
  • تلفن 8597008 , 8543676
درباره کلینیک

کادر پزشکی