کلینیککلینیک اصحاب الحسین (ع)

کلینیک اصحاب الحسین (ع)

درمانگاه عمومی

  • آدرس خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار امامیه – نبش امامیه 15
  • تلفن 05136619646
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها