کلینیککلینیک امدادی ابهر

کلینیک امدادی ابهر

درمانگاه عمومی

  • آدرس زنجان - ابهر - خیابان شهید بهشتی
  • تلفن 02435277741 , 02435277745
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها