کلینیک کلینیک شبانه روزیزندان لاکان

 کلینیک شبانه روزیزندان لاکان

درمانگاه عمومی

  • آدرس گیلان - رشت - زندان لاکان - 13 کیلومتری جاده لاکان
  • تلفن 01333480901
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها