کلینیک کلینیک شبانه روزیزندان لاکان

کلینیک شبانه روزیزندان لاکان

عمومی

آدرس:

گیلان - رشت - زندان لاکان - 13 کیلومتری جاده لاکان

تلفن تماس:

01333480901

مجوز ها و تاییدیه ها