کلینیکامام خمینی (ره )

امام خمینی (ره )

درمانگاه عمومی

  • آدرس مشهد - خیابان رازی - جنب آزمایشگاه جهاد دانشگاهی
  • تلفن 3434343
درباره کلینیک

کادر پزشکی