کلینیککلینیک امام خمینی (ره )

کلینیک امام خمینی (ره )

درمانگاه عمومی

  • آدرس خراسان رضوی - مشهد - خیابان رازی - جنب آزمایشگاه جهاد دانشگاهی
  • تلفن 05133434343
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها