کلینیککلینیک ابن سینا

کلینیک ابن سینا

درمانگاه عمومی

  • آدرس خوزستان - دزفول - خیابان سلمان فارسی - بین دانش و امام جنوبی
  • تلفن 06142270174
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها