کلینیکابن سینا

ابن سینا

درمانگاه عمومی

  • آدرس دزفول - خ سلمان فارسی بین دانش و امام جنوبی
  • تلفن 2270174
درباره کلینیک

کادر پزشکی