کلینیککلینیک امام جواد (ع)

کلینیک امام جواد (ع)

درمانگاه عمومی

  • آدرس خراسان رضوی - مشهد - طلاب – پیچ دوم تلگرد
  • تلفن 05132595511 , 05132595512
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها