کلینیکامام خمینی

امام خمینی

درمانگاه عمومی

  • آدرس قم - بلوار شهید کریمی- روبروی خ شهید باهنر
  • تلفن 2702340
درباره کلینیک

کادر پزشکی