کلینیککلینیک امام خمینی

کلینیک امام خمینی

درمانگاه عمومی

  • آدرس قم - بلوار شهید کریمی - روبروی خیابان شهید باهنر
  • تلفن 02532702340
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها