کلینیکدرمانگاه ابوطالب -تبریز

درمانگاه ابوطالب -تبریز

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس تبریز -خیابان 42متری -نرسیده به کمیته 5 سابق
  • تلفن 04132349996
درباره کلینیک

کادر پزشکی