کلینیک درمانگاه ابوطالب -تبریز

درمانگاه ابوطالب -تبریز

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس تبریز -خ42متری -نرسیده به کمیته 5سابق
  • تلفن 2349996
درباره کلینیک

کادر پزشکی