کلینیکدرمانگاه ابوطالب - تبریز

درمانگاه ابوطالب - تبریز

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان 42 متری - نرسیده به کمیته 5 سابق
  • تلفن 04132349996
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها