کلینیککلینیک بیمارستان امیرالمومنین

کلینیک بیمارستان امیرالمومنین

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان قدس (قره آغاج سابق )
  • تلفن 04132813185
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها