کلینیککلینیک بیمارستان امیرالمومنین

کلینیک بیمارستان امیرالمومنین

کلینیک تخصصی فیزیوتراپی

آدرس:

آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان قدس (قره آغاج سابق )

تلفن تماس:

04132813185

مجوز ها و تاییدیه ها