کلینیکآفتاب ( گستر توس بعثت )

آفتاب ( گستر توس بعثت )

تخصصی چشم پزشکی

  • آدرس مشهد - احمد آباد - بلوار بعثت - نبش طالقانی
  • تلفن 8463024 , 8460172
درباره کلینیک

کادر پزشکی