کلینیک کلینیک بهزیستی سراب

کلینیک بهزیستی سراب

فیزیوتراپی

آدرس:

آذربایجان شرقی - سراب - خیابان چمران - اداره بهزیستی سراب

تلفن تماس:

04143223020

مجوز ها و تاییدیه ها