کلینیک کلینیک بهزیستی سراب

کلینیک بهزیستی سراب

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس سراب- خیابان چمران- اداره بهزیستی سراب
  • تلفن 04143223020
درباره کلینیک

کادر پزشکی