کلینیککلینیک سینا

کلینیک سینا

فیزیوتراپی

آدرس:

چهارمحال بختیاری - فارسان - خیابان شهید بهشتی - روبروی کلینیک - مجتمع ولیعصر (عج) - طبقه همکف

تلفن تماس:

03827225250

مجوز ها و تاییدیه ها