کلینیک سینا

سینا

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس فارسان - خیابان شهید بهشتی - روبروی کلینیک -مجتمع ولیعصر (عج) - طبقه همکف
  • تلفن 3827225250
درباره کلینیک

کادر پزشکی