کلینیکدرمانگاه ابو تراب

درمانگاه ابو تراب

درمانگاه عمومی

  • آدرس فارس - شیراز - بلوار سیبویه - چهارراه شاهزاده قاسم - پشت رستوران درباری
  • تلفن 07137364064 , 07137364065
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها