کلینیکامام رضا-شیری

امام رضا-شیری

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس تبریز-شهرک ارم 200مترپایین ترازبیمارستان عالی نسب
  • تلفن 2310960 , 09143044898
درباره کلینیک

کادر پزشکی