کلینیکدرمانگاه شبانه روزی دکتر معین

درمانگاه شبانه روزی دکتر معین

تخصصی دندان پزشکی

  • آدرس تهران - میدان فاطمی - نبش خیابان چهلستون - پلاک 5 - دندان پزشکی ماهان
  • تلفن 02188978966
درباره کلینیک

کادر پزشکی