کلینیکدرمانگاه شبانه روزی دکتر معین

درمانگاه شبانه روزی دکتر معین

دندان پزشکی

آدرس:

تهران - میدان فاطمی - نبش خیابان چهلستون - پلاک 5 - دندان پزشکی ماهان

تلفن تماس:

02188978966

مجوز ها و تاییدیه ها