کلینیککلینیک المنتظر

کلینیک المنتظر

درمانگاه عمومی

  • آدرس خراسان رضوی - مشهد - بلوار سازمان آب –  مقابل روزنامه خراسان
  • تلفن 05137269555
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها