کلینیک کلینیک بیمارستان رازی مرند

کلینیک بیمارستان رازی مرند

فیزیوتراپی

آدرس:

آذربایجان شرقی - مرند - بیمارستان رازی

تلفن تماس:

04142222451

مجوز ها و تاییدیه ها