کلینیککلینیک بیمارستان 17 شهریور

کلینیک بیمارستان 17 شهریور

آدرس:

بوشهر - دشتستان برازجان - انتهای خیابان چمران - بیمارستان 17شهریور

تلفن تماس:

مجوز ها و تاییدیه ها