کلینیکامید ابهر

امید ابهر

درمانگاه عمومی

  • آدرس زنجان - ابهر - شهرک گلسار
  • تلفن 5279241 , 5279243
درباره کلینیک

کادر پزشکی