کلینیککلینیک امید ابهر

کلینیک امید ابهر

کلینیک عمومی

آدرس:

زنجان - ابهر - شهرک گلسار

تلفن تماس:

02435279241 , 02435279243

مجوز ها و تاییدیه ها