کلینیککلینیک بقیه الله اعظم

کلینیک بقیه الله اعظم

درمانگاه عمومی

  • آدرس خراسان رضوی - مشهد - چهارراه فرامرز عباسی
  • تلفن 05136067163
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها