کلینیک کلینیک بیمارستان امام میانه

کلینیک بیمارستان امام میانه

فیزیوتراپی

آدرس:

آذربایجان شرقی - میانه - خیابان امام

تلفن تماس:

04152234721

مجوز ها و تاییدیه ها