کلینیک بیمارستان امام میانه

بیمارستان امام میانه

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس میانه- خ امام
  • تلفن 2234721
درباره کلینیک

کادر پزشکی