کلینیک بابک(ابدالی)

بابک(ابدالی)

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس مرند خ امام پائین تر از مسجد المهدی
  • تلفن 2220789 , 09143918248
درباره کلینیک

کادر پزشکی