کلینیکباران توس

باران توس

درمانگاه عمومی

  • آدرس مشهد - بلوار هاشمیه – بین ۵ و ۷ پلاک ۲۵
  • تلفن 8846970 , 8846972
درباره کلینیک

کادر پزشکی