کلینیک کلینیک بیمارستان رازی تبریز

کلینیک بیمارستان رازی تبریز

فیزیوتراپی

آدرس:

آذربایجان شرقی - تبریز - جاده ائل گلی

تلفن تماس:

04133803350

مجوز ها و تاییدیه ها