کلینیک بیمارستان رازی تبریز

بیمارستان رازی تبریز

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس تبریز جاده ائل گلی
  • تلفن 3803350
درباره کلینیک

کادر پزشکی